Bağkur prim hesaplamaları 01.01.2019 31.12.2019  
  calismadunyas.com  
       
  1) Bağkur sigorta primi hesaplama      
  GÜN sayısını girin gün  
  işyeri tehlike derecesine göre prim nisbetini giriniz    
  tehlike sınıfının karşısındaki prim nispeti  sabileştiğinden    
  tüm işyerleri için % 2 olarak kabul edilmektedir.    
  2 yazın veya boş bırakın sistem 2 olarak algılayacaktır.    
       
       
  işyerinize ait tehlike prim nispeti    
  bağkur pirim oranı    
  Asgari ödeyeceğiniz bağkur prim miktarı TL  
  Azami ödeyeceğiniz bağkur prim miktarı TL  
       
  2) Beyan edilecek gelir bulma      
  ödemek istediğiniz toplam bağkur primi girin TL  
  ödemek istediğiniz gün girin gün  
  işyeri tehlike derecesine göre prim nisbetini giriniz    
  prim nispeti 2 yazın veya  boş bırakın isistem 2 kabul edilecektir      
         
  işyerinize ait tehlike prim nispeti    
  bağkur pirim oranı    
  alt ve üst sınıra göre beyan etmeniz gereken gelir beyanı TL  
  tavan ve taban sınırlarında beyanda bulunabilirsiniz.      
  tavan ve taban dışında prim girdiyseniz sistem düzeltecektir      
  alt ve üst sınıra göre ödeyeceğiniz bağkur primi TL  
  tavan ve taban sınırlarında prim ödeyebilirsiniz.      
     
  NOT: İsyerinizde sigortalı çalıştırıyorsanız çalıştırdığınız      
  sigortalılardan en yüksek bildirimi yaptığınız      
  sigortalıdan daha düşük beyanda bulunamazsınız.      
     
  bağkur prim hesaplamaları sayfası      

 

Bağkura ödeyeceğiniz prim miktarı veya ödeyeceğiniz bağkur primine göre beyan edeceğiniz geliri 2019 yılı için yukarda hesaplayabilirsiniz