65 yaş maaşı ne kadar

65 yaş maaşı 2018 için hesaplanmış olup 175,85 TL dir.  Özürlü 65 yaş maaşı üç kat olup 553,92 TL dir.  2018 Temmuz ayı  katsayıları belirlenmesi ile bilgiler güncellenmiştir . Yaşlı, özürlü ve özürlü yakını aylıkları 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının (1620) memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu hesaplanmaktadır. Buna göre;Yaşlılık Aylığı (65 yaşını doldurmuş yaşlılar) : Belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı kadardır.Memur maaş katsayısı 0,10855 olarak belirlenmiştir.

2018 yılı Ocak haziran arası hesap bilgileri aşağıdadır.

01.01.2017-30.06.2018  tarihleri arası 175,85   TL dir. % 5 ek ödeme 8,79 TL dir . Toplam 184,64   TL ödenecek . %70 ve üstü özürlülere 3 kat ödenecek toplam 553,92   TL olacaktır

2017 yılı ocak haziran arası 

01.01.2017-30.06.2017  tarihleri arası 155,61  TL dir. %5 ek ödeme 7,78 Tl dir . Toplam 163,39  TL ödenecek . %70 ve üstü özürlülere 3 kat ödenecek toplam 490,18   TL olacaktır

2016  YILI

01.01.2016-30.06.2016  tarihleri arası 143,88  TL dir. %5 ek ödeme 7,19  Tl dir . Toplam 151.07  TL ödenecek . %70 ve üstü özürlülere 3 kat ödenecek toplam 453,21  TL olacaktır

01.01.2015-30.06.2015 tarihinden itibaren Ocak ve sonrası için 128,48 TL dir . Bu rakama %5 ek ödeme olan 6,42 ilave edilir. Toplam 134,90 TL dir..Yaşlılar %70 üzeri özürlü iseler maaşları 3 katına çıkartılır..Bu durumda 404,71  TL ödenecektir.

2014 YILI

01.01.2014-30.06.2014 tarihinden geçerli olmak üzere Ocak ve sonrası için  124,74    Tl dir . Bu rakama %5 ek ödeme olan 6,24 ilave edilir. Toplam 130,97 TL dir..Yaşlılar %70 üzeri  özürlü iseler maaşları 3 katına çıkartılır..Bu durumda 392,92 TL ödenecektir.

2013 YILI

01/01/2013 tarihi itibariyle 119,62 TL’ dir.  Ayrıca bu tutara % 5 oranında ek ödeme ilave edilir. Bu miktar 2013 Ocak ayı için 5,98 TL dir.65 yaş maaşı toplamı 2013 ilk yarısında ek ödeme ile birlikte 125,60 TL dir.

Aylıkların Artırımı :2022 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı bağlanmış olanlardan, %70 ve üzeri özürlü olduklarını yetkili hastanelerden alacakları özürlü sağlık kurulu raporu ile belgeleyenlerin aylıkları, yaşlılık aylığı için belirlenen aylık tutarının %300’ ü oranına çıkartılır. 01/01/2013 tarihi itibariyle bakıma muhtaç özürlü aylığı (%70 ve üzeri özürlü), bir aylık: 358,85 -TL’ dir.  Ayrıca bu tutara % 5 oranında  17,94 TL ek ödeme ilave edilir.Toplam 376,79 TL  alınacaktır

Nereye, Nasıl Başvurulur :2022 sayılı Kanun kapsamında muhtaç vatandaşlarımıza yaşlı aylığı bağlama işlemleri, defterdarlık/malmüdürlükleri (Valilik/Kaymakamlık) aracılığıyla vatandaşlardan alınan başvuru evrakının, il/ilçe idare kurulu tarafından verilen muhtaçlık kararı ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu – Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ ne ulaşmasının ve yapılan incelemenin ardından ilgili servisler tarafından evrak geliş sırasına göre yapılmaktadır.

Kimler Başvurabilir :

•   65 yaşını doldurmuş olan,
•   Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK,Emekli Sandığı,Bağ-Kur) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,
•   Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,
•   2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu

Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişileri kapsamaktadır.

Aylık Bağlama Süreci Nasıldır? :

1.Adım: Kişinin ikamet ettiği İlçenin malmüdürlüğünden (İlde Defterdarlıktan) veya SGK İl Müdürlüklerinden temin edilecek 2022 sayılı Kanuna göre hazırlanmış Başvuru Formu doldurulur.
2.Adım: İlgili form malmüdürlüklerine (İllerde Defterdarlığa) teslim edilir.
3.Adım: İl/İlçe İdare Kurulları tarafından başvuru sahibi ile ilgili inceleme yapılır ve muhtaç olup olmadığına karar verilir.
4.Adım: İl/İlçe İdare Kurullarının başvuru sahibinin muhtaç olduğuna karar vermesi halinde başvuru evrakı Genel Müdürlüğümüze gönderilir ve işleme alınır.

Gerekli Belgeler :
a) 2022 sayılı Kanuna göre Yaşlılık Aylığı Başvuru Formu:
•   Bu formda yer alan aylık istek dilekçesi, aylık talebinde bulunan kişi tarafından doldurulup imzalanır.
•   Bu formda yer alan; Muhtaçlık Belgesi il/ilçe idare kurularınca doldurulur.
•   Vukuatlı nüfus kayıt örneği, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden (ADNKS) il/ilçe mahalli maliye teşkilatları tarafından alınır.

b) Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı.

Aylık Başvurusunda Bulunurken;
•   Başvurunuzun hizmetlerimiz kapsamında olup olmadığından,
•   Başvurunuz aylık işleminin (aylık türünün) doğru olduğundan,
•   Tüm belgelerin eksiksiz olarak doldurulduğundan,
•   Belgelerin ilgili yerlere onaylatılarak alındığından,
•   Başvurunuzun ilgili Malmüdürlüğüne/ Defterdarlığa teslim edildiğinden,
Emin Olunuz!

  Ödemeleri Nasıl ve Ne Zaman Alabilirim ? :
•   Aylık bağlama işlemleri, malmüdürlükleri/defterdarlıklar tarafından tüm belgelerin Genel Müdürlüğümüze eksiksiz olarak ulaşmasıyla ve geliş sırasına konularak yapılmaktadır. Eksik bilgi olması durumunda, yapılacak yazışmalar nedeniyle aylık bağlama işlemleri uzamaktadır.
•   İlk ödeme, Türkiye genelinde herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubeleri tarafından daha sonraki ödemeler ise Türkiye genelindeki herhangi bir PTT şubeleri kanalıyla yapılır.
•   2022 sayılı Kanun uyarınca ödenen aylıklar bir hizmet veya prim karşılığı olamayıp sosyal yardım niteliğindedir. Bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödenmektedir.

Ödeme Günleri : 

Ödemelerde oluşabilecek yığılmaları önlemek amacıyla;
•   Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her dönemin 5 inci günü.
•   Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her dönemin 6 ıncı günü.
•   Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her dönemin 7 inci günü.
•   Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her dönemin 8 inci günü.
•   Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her dönemin 9 uncu günü.
Ödeme yapılmaktadır.

Konutta Ödeme : 2022 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı almakta olanlar Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ ne dilekçe ile talep etmeleri halinde dönem aylığı ödemeleri PTT aracılığıyla evlerinde yapılır.

 Aylık Kesme Nedenleri : Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından verilen aylıklar; ölüm, feragat, muhtaçlığın kalkması, vatandaşlıktan çıkma, aylığın 2 yıl boyunca aralıksız olarak alınmaması ve sosyal güvenlik kurumlarından, SGK’ dan gelir, aylık alınması veya prim ödenmesi durumlarında kesilmektedir. Bu durumların Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Bildirilmediği hallerde veya herhangi bir sebepten dolayı fazla ödenmiş olan tutarlar tahsil edilir.

Bildirim Yükümlülüğü : 2022 sayılı kanuna göre aylık almakta olanlar ile aylık sahiplerinin eş, anne,baba,vasi,kayyum,veli veya vekilleri, aylık kesilmesi gerektiren durumları 3 (üç) ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.Bu yükümlülüğe uymayarak yersiz aylık tahsilinde bulunanlara ödenmiş olan aylıklar veya aylık farkları için kanuni, ile birlikte borç tahakkuk ettirilir. Bu işlemler Kurumun bildirimi üzerine mahalli maliye teşkilatı tarafından yerine getirilir.

Yersiz Ödemelerin Tahsili :Aylığa hak kazanmak üzere düzenlenen belgelerin gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde ödenmiş olan aylıklar veya aylık farkları TÜFE oranı uygulanarak tahsil edilir.

Ceza Kovuşturması :Gerçeğe uygun olmayan belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılması için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu belgeleri düzenleyenlerin kamu görevlisi olması durumunda haklarında ayrıca idari soruşturma açılır.

Muayene ve Tedavi :2022 sayılı Kanuna göre aylık bağlananların tedavi giderleri 3816 sayılı kanun kapsamında yeşil kart verilerek karşılanır.

Kaynak SGK

9 thoughts on “65 yaş maaşı ne kadar

 1. Yaşlı maaşları artık Her ay yatırılsın
  Bu zulümdür.
  Aylara bölünerek her ay yatırılması lazımdır.

 2. 65 yaş üstü ve üzürlü maasları hesaplanarak her ay ödense çok daha güzel olmaz mı? Saygılar

 3. annemin yaşı 68 ağbim 2 evlilik yaptı 2 sindende ayrıldı hiç bir lira gelmiyor çünkü nafaka veriyor 4 tane çocuk var anneme aylık bağlanırmı.
  Başvuru yapınız. Babanız yok ise dul yardımı içinde başvurabilirsiniz.

 4. yaşlılık maaşı başvurusu yapmıştı annem 6ay olmuş cevap gelmemiş

 5. merhaba 66 yaşında bir bayanın hiç bir geliri olmayıpta sadece oğlunun adına ssk var 65 lik maaş tan faydalanabilirmi

 6. annem için 65 aylıgı başvurusu yapmıştım 5 ay önce bir haber gelmedi bilgilendiriseniz çok memnun kalırım

 7. merhabalar yaklasık bundan 6 ay once annem ıcın 65 yas maasına basvurduk sımdıye kada henuz bır bılgı gelmedı tarafıma bılgılendırme yapışırsa sevınırım iyi çalısmalar

 8. babam emekli aylıgı yok ama abimi ssk sıda faydalaıyor ama hiçbir geliri yok e yapabilir
  bakacak hiçbirimizi durumu yok
  yardımcı olursaız seviirim

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir