Gün :1 Haziran 2017

sendika aidatları prime tabi mi ?

Sendika aidatları prime tabi tutulması gerekir.Normal SGK prime tabi tutulması gerekir.  İşçiden kesilen aidatların prime tabi tutulduktan sonra ödenmesi gerekir. Örneğin 3000 TL brüt geliri olan sigortalıdan 100 TL sendika aidatı kesilecekse 3000 TL prime tabi tutulduktan sonra net ödenecek miktardan 100 TL kesilmelidir. Sık yapılan yanlış 100 TL düşüldükten sonra 2900 TL üzerinden Kuruma […]