sgk ssk Özel Sağlık Sigortası Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları istisnası

İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Özel Sağlık Sigortası Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları tutarlarından asgarî ücretin % 30 unu geçmeyen kısmı , prime esas kazanca tâbi tutulmayacaktır. Özel Sağlık Sigortası Primi ve… Devamısgk ssk Özel Sağlık Sigortası Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları istisnası