Gün :26 Aralık 2011

kira gelirlerinde istisna

kira gelirlerinde 2012 yılı istisna miktarı belirlendi . Buna göre istisna tutarı 3. 000  üçbin TL olarak uygulanacak. Kira geliri elde edenler bu miktara kadar kısım için gelir vergisi ödemeyecekler . Bu miktarın üzerinde vergi dilimlerine göre gelir vergisi ödenecektir . Ödeyeceğiniz kira vergisini  nasıl öğreneceksiniz. Yıllık kira bedelini not edin . Daha sonra 3.000 […]

Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri

2012 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  tarafından yayınlanmıştır.Emlak vergisi bu bedellere göre alınacaktır. Maliye – Çevre Ve Şehircilik Bakanlıklarından  Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği  Seri No: 58  1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, […]

çevre temizlik vergisi yeni miktarları

çevre temizlik vergileri 2012 miktarları açıklanmıştır. Çöp vergisi diye halk arasında anılan bu vergi  oranları aşağıya dökülmüştür. Maliye Bakanlığından  Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Seri No: 40 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve […]

veraset ve intikal vergisi

veraset ve intikal vergisi 2012 oranları ve hadleri açıklanmıştır.Muris ve mirascıların ödeyecekleri vergiler şunlardır.Karşılıksız mal iktisbı ve edinmelerdeki vergilerde açıklanmıştır Maliye Bakanlığından  Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 43) 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun(1) istisnalar başlıklı 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, “(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında […]

motorlu taşıt vergileri

motorlu taşıt vergileri 2012 oran ve miktarları aşağıya çıkartılmıştır .Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri Minibüs Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmine göre ) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yerine göre) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlıklarına göre )  Uçak ve helikopterler vergileri vergi oranları 2012 vergi miktarları aşağıdadır. Maliye Bakanlığından  Motorlu […]

özel iletişim vergisi miktarı ve oranları

özel iletişim vergisi ne kadar miktarı ve oranları Maliye Bakanlığı tebliği ile duyurulmuştur. Maliye Bakanlığından  Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği  Seri No: 8 Özel iletişim vergisi uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun1 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, “Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) yirmimilyon […]

Vergi usul kanunu had ve miktarları oranları

Vergi usul kanununda yer alan ve 01/01/2012 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak  olan had ve miktarlar Maliye Bakanlığından Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  Sıra No: 411 resmi gazete 26.12.2011 28154 sayı 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan […]