Gün :5 Temmuz 2011

vergi kaçağını ihbar eden ne kadar alır

vergi kaçağını vergi kaçıranı ihbar eden ne kadar alır kaç para alır , alınacak para miktarı yakalanan vergiye bağlı olarak oransal anlamda değişir. Örneğin 10.000 .000 TL vergi kaçağını ihbar ettiniz. Maliye 1.500 .000 TL gelir elde etti bunun %15 ini alırsınız gibi .   Maliye Bakanlığı buna muhbir ikramiyesi adını vermektedir . İkramiye  Menkul […]

vergi oranları

vergi Oranlar ıaşağıdadır 1-Gelir vergisi oranları 2014 Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2014 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 11.000 TL’ye kadar %15 27.000 TL’nin 11.000 TL’si için 1.650 TL, fazlası %20 60.000 TL’nin 60.000 TL’si için 13.750 TL, […]

vergi sorgulama

vergi öğrenme  için vergi kimlik no veya Tc kimlik no dan birini kullanarak  il ve vergi dairesini seçerek  sorgulama yapabilirsiniz. Son 3 yıla ait tahakkuk eden vergi miktarı ve vergi matrahınızı öğrenebilirsiniz. Burada aynı zamanda vergi levhası da sorgulamasını yapıyorsunuz . e-vergi levhanızı görebiliyorsunuz Vergi sorgulamasını e devlet kapısı üzerinden yapıyorsunuz fakat e devlet şifresini […]