vergi oranları

vergi Oranlar ıaşağıdadır 1-Gelir vergisi oranları 2014 Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2014 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 11.000 TL’ye kadar %15 27.000… Devamıvergi oranları