isteğe bağlı sigortalılığın sona ermesi

(1) İsteğe bağlı sigortalılık; a) İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, buna ait dilekçelerinin Kurum kayıtlarına geçtiği tarihten önceki primi ödenmiş son günü takip eden günden, b) Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden, c) Sigortalının… Devamıisteğe bağlı sigortalılığın sona ermesi

isteğe bağlı sigortalılığın başlangıcı

İsteğe bağlı sigortanın başlangıcı aşağıdaki şekilde olmaktadır (1) İsteğe bağlı sigortalılık, isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesinin veya talep dilekçesinin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlar. Adi posta veya kargo ile gönderilen veya Kuruma doğrudan verilen bildirgenin… Devamıisteğe bağlı sigortalılığın başlangıcı

isteğe bağlı sigortalılık başvurusu

İsteğe bağlı sigortalılık başvurusu nasıl yapılır istenilen belgeler nelerdir ? (1) İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için uluslararası sosyal güvenlik  sözleşmelerinden doğan haklar saklı kalmak kaydıyla, Türkiye’de yasal olarak ikamet edenler ile Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal gü- venlik sözleşmesi imzalanmamış… Devamıisteğe bağlı sigortalılık başvurusu

isteğe bağlı sigorta olma şartları

İsteğe bağlı sigortalı olmak için gereken şartlar şunlardır. (1) İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için uluslararası sosyal güvenlik  sözleşmelerinden doğan haklar saklı kalmak kaydıyla, Türkiye’de yasal olarak ikamet edenler ile Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal gü- venlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde bulunan… Devamıisteğe bağlı sigorta olma şartları