Turizm sektöründe çalışan yabancı işçilerden istenilen belgeler

Malum Ülkemiz Turizm ülkesi.  Bu nedenle ülkemizde fazla sayıda yabancı uyruklu kişi turizm sektöründe istihdam edilmektedir.Bu ne denle Türkiyede Turizm sektöründe çalışacak yabancı işçilerden ve bunları istihdam eden işverenlerden ilk başvuruda istenilen belgeler Çalışma Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN… DevamıTurizm sektöründe çalışan yabancı işçilerden istenilen belgeler

yabancıların çalışmasının yasak olduğu meslekler

Aşağıdaki işlerde yabancılar çalışamaz çalıştırılamaz.Bu meslekler sadece Türk vatandaşlarına hasredilmiştir.Yabancılar aşağıdaki meslekleri Türkiye de icra etmek  için Türk vatandaşlığına geçmek zorundadırlar Yabancıların çalışamayacağı işler 1. Doktorluk, hemşirelik, dişçilik, ebelik, hastabakıcılık. (Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca) 2. Eczacılık (Eczacılar… Devamıyabancıların çalışmasının yasak olduğu meslekler

Yabancı işveren yabancı bağımsız çalışan yabancı şirket ortakların sigortalılığı

5510 sayılı Kanuna göre yabancı işveren bağımsız çalışan ve şirket ortaklarının sigortalılığı Kanunla ve kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu Sosyal Güvenlik Kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene bağlı olmaksızın kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar Bağ-Kur sigortalısı sayılmışlardır…. DevamıYabancı işveren yabancı bağımsız çalışan yabancı şirket ortakların sigortalılığı

sözleşmeli personelin yıllık izin süresinin hesaplanmasında özel şirketlerde geçen hizmet süreleri

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam sözleşmeli personelin özel şirketlerde geçen hizmet süreleri, yıllık izne esas hizmet süresinin hesaplanmasında değerlendirilir mi? Yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süreleri esas alındığından,… Devamısözleşmeli personelin yıllık izin süresinin hesaplanmasında özel şirketlerde geçen hizmet süreleri

sözleşmeli personele ücretsiz izin verilebilirmi

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personele ücretsiz izin verilebilir mi? 6/6/1978 tarih ve 715754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9, 10 ve 11 inci maddelerinde sözleşmeli personele… Devamısözleşmeli personele ücretsiz izin verilebilirmi

sözleşmeli personelin rapor alması ile sözleşmesi fesh edilirmi

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin 30 günü aşan rapor alması halinde sözleşmesi feshedilir mi? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam sözleşmeli personelin 30 günü aşan hastalık izinleri için ilgililerin sözleşmelerinin… Devamısözleşmeli personelin rapor alması ile sözleşmesi fesh edilirmi

sözleşmeli personel olarak atanacaklar askere giderse

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak atananlardan, atanma tarihi itibariyle muvazzaf askerlik hizmetini yapmakta olan adayların atamaları iptal edilir mi? Kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilen ancak bu tarihte askerde olması sebebiyle ataması yapılamayan adayların askerliğini… Devamısözleşmeli personel olarak atanacaklar askere giderse

sözleşmeli personel kendi isteğiyle sözleşmesini fesh ederse tekrar çalışabilirmi

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel, kendi isteğiyle sözleşmesini feshetmesi halinde kamu kurum ve kuruluşlarına sınavsız olarak geri dönebilir mi? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel, kendi isteğiyle… Devamısözleşmeli personel kendi isteğiyle sözleşmesini fesh ederse tekrar çalışabilirmi