Kategoriler

18 yaş altı sigortalılık

18 yaş altında sigorta olunurcmu ? 18 yaş altı sigortalılığın emekliliğe etkisi ve 18 yaş altı sigortalı olanların başlangıç tarihi nasıl tespit edilir.İşin özü şudur 18 yaş altı sigortalı olunur emeklilik de 18 yaşından küçüklerin  primleri kabul edilir fakat başlangıç tarihi 18 kabul edilir .Burada bir ayrıntıdan bahsedelim 01.04.1981 den önce sigortalı olanların başlangıç tarihi 18 yaşına bakılmaksızın işe başladığı tarih kabul edilir.10 yaşında sigortalı oldu diyelim başlangıç tarihi bu 10 yaşındaki işe giriş tarihidir.Bilindiği gibi ssk dan emeklilik de işe başlama tarihinin önemi büyüktür. SSK emeklilik hesabında 01.04.1981 tarihinden sonra sigortalı olanlar 18 yaşından önce sigortalı olmuş iseler başlangıç tarihi 18 yaş olarak kabul edilir.

Bağkurlu ve memur olarak çalışanlar  18 yaşını doldurmamış iseler 18 yaşından sonra sigortalı olacaklardır
Meslek veya sanat okulunu bitirenlerden, Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre mahkemece kazai rüşt kararı ile ergin kılınmak suretiyle eğitimleri ile  ilgili işlerde çalışanlar hakkında 18 yaşın bitirilmiş olması şartı aranmaz

15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaklanmıştır. Ancak, ondört yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklar, bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler Bu durumda sigortalı olabilmek için genel kural İş Kanunu hükümlerine göre genç veya çocuk işçi olmak sosyal güvenlik anlamında hizmet akdiyle çalışmayı gerektirmektedir (sgk.gov.tr)

Aşağıda sgk genelgesinden bir kısım bulunmaktadır.

18 yaşın altında geçen hizmetler Kanuna göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının uygulanmasında, 18 yaşından önce

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olanların sigortalılık sürelerinin, 18 yaşını doldurdukları tarihte başladığı kabul edilecektir. Bu tarihten önceki süreler için ödenen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri, prim ödeme gün sayılarının hesabına dahil edilecektir.

Kanunun geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında, 506 sayılı Kanuna göre 1/4/1981 tarihinden önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tescil edilmiş olanlar hakkında, Kanunun 38 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki sigortalılık süresinin 18 yaşın doldurulduğu tarihten başlayacağına ilişkin hükmünün uygulanmayacağı öngörülmüştür. Buna göre, 4/1-(a) sigortalılarının, sigortalılık süresinin başlangıcı;

1/4/1981 tarihinden önce ise yaşa bakılmaksızın sigortalılık süresinin başlangıç tarihi, 1/4/1981(dahil) tarihinden sonra ise 18 yaşın doldurulduğu tarih, olarak dikkate alı nacaktır. Ancak, 18 yaş öncesinde geçen çalışma süreleri prim ödeme gün sayısına ilave edilecektir. Bu durum, Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı olan 4/1-(a) sigortalıları için yalnızca yaşlılık aylığı bağlanmasında geçerli olup, malullük ve ölüm aylıklarında uygulanmayacaktır.

Diğer taraftan, 506 sayılı Kanunun Kanunla mülga 60 ncı maddesinin (G) fıkrası, “Bu maddenin uygulanmasında; 18 yaşından önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olanların sigortalılık süresi, 18 yaşını doldurdukları tarihte başlamış kabul edilir. Ancak, bu tarihten önceki süreler için ödenen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri, prim ödeme gün sayılarının hesabına dahil edilir.” hükmüne amir olup, söz konusu fıkra, 1/4/1981 tarihinde 2422 sayılı Kanunla 506 sayılı Kanuna eklenmiştir. Yine aynı Kanunla 506 sayılı Kanuna eklenen geçici 54 üncü maddede, 1/4/1981 tarihinden önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tescil edilmiş olanlar hakkında 60 ıncı maddenin (G) fıkrası hükmünün uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, 4447 sayılı Kanunla 506 sayılı Kanuna eklenen geçici 81 inci maddeye göre yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları kademelendirilmiş ve 1/4/1981 tarihine göre 18 yaş ile ilgili sınırlamanın sadece 506 sayıl ı Kanunun 60 ıncı maddesini kapsadığı, bu nedenle geçici 81 inci maddeye göre aylığa hak kazanma koşullarının belirlenmesinde 18 yaş uygulamasına bakılmayacağı talimatlandırılmış olmasına rağmen uygulamada ünitelerce farklı işlemlerin yapıldığı anlaşılmıştır.

Sigortalıların 506 sayılı Kanunun geçici 81 inci maddesine göre aylığa hak kazanma koşullarının belirlenmesinde 18 yaş uygulamasına bakılmaksızın, ilk işe giriş tarihine göre yaş, prim ödeme gün sayısı ve sigortalı lık süresi koşulları tespit edilecektir. Söz konusu koşullardan sigortalılık süresi koşulunun tahsis talep tarihinde yerine gelip gelmediği incelenirken ise, 18 yaş uygulamasına bakılacaktır.

Örnek: 10/1/1969 doğum tarihli kadın sigortalı 17 yaşında iken 20/3/1986 tarihinde

sigortalı olarak çalışmaya başlamıştır. Sigortalının 506 sayılı Kanunun geçici 81 inci maddesinin (B) bendine göre aylığa hak kazanma koşulları 18 yaş uygulamasına bakılmaksızın 20/3/1986 tarihli girişine göre 20 yıl, 42 yaş, 5075 gün olarak tespit edilmiştir. Sigortalı tahsis talebinde bulunduğu zaman bu şartlardan 20 yıllık sigortalılık süresi şartının yerine gelip gelmediğinin tespitinde sigortalının 18 yaşını doldurduğu 10/1/1987 tarihi sigortalılık başlangıç tarihi olarak dikkate alınacak ve 20 yıllık sigortalılık süre şartı bu tarihe göre belirlenecektir. Dolayısıyla, sigortalılık süresi 10/1/2007 tarihinde dolacaktır.


5 Replies to “18 yaş altı sigortalılık”

 1. Rayim DEMİR

  15.12.1969 doğumluyum. SSK uzun vade sigortalı girişim 18 yaş öncesi olup, 20.02.1986 tarihidir. 20.02.1986 tarihi itibariyle askerlik hizmeti nedeniyle işyerinden ayrıldığım süreye kadar sigortalılık sürem toplam 907 gündür.(434 gün 18 yaş öncesi, 474 gün 18 yaş sonrası) 1989-1990 arası 18 ay askerlik hizmetinde (er olarak) bulundum. 07.03.1991 tarihinde kendi adıma açtığım işyerimden dolayı Bağ-Kur sigortalısı oldum ve faaliyetim bu güne kadar aralıksız devam etmektedir. Kasım 2019’da askerlik hizmetimle ilgili sürenin 10 aylık (300 gün) kısmına borçlanma talebinde bulundum. (henüz borçlanma ödemesi yapmadım) Emeklilik için ne zaman başvuruda bulunabileceğim konusunda SGK ilçe müdürlüğü, İl müdürlüğü vb. 18 yaş öncesi sigortalı çalışmalarımın emeklilik süresinde hiçbir katkısının olmayacağı ve günlerimin de Bağ-Kur’dan emeklilikte hesaplamaya dahil edilmeyeceği belirtilirken, bu bilgilere göre danıştığım birkaç kişi ise, 18 yaş öncesi uzun vadeli sigortalı günlerimin sadece başlama tarihine faydası olmayacağı, ama günlerimin Bağ-Kur’da emeklilik hesabında süre olarak hesaba dahil edilmesi gerektiği belirtildi. Sizden bu konuda net ve kesin bilgi alabileceğim ümidiyle size danışmayı uygun gördüm. Belirttiğim tarihler ve bilgilere göre emeklilik talebine hangi tarihte hak kazanabileceğim hususunda bilgilendirirseniz sevinirim. Saygılarımla.

  Cevap. 18 yaş altı ödediğiniz primler kabul edilir . Bağkur için başlangıç tarihi değil 01.06.2002 tarihine kadar ödediğiniz gün önemlidir. 07.03.1991 tarihinde işyeri açmışsınız. 907 gün çalışmanızı 907 gün geri çeker. 51 yaşında emekli olabilirsiniz.9000 gün dolduysa askerlik borçlanmasına gerek kalmayabilir.

 2. Emral yıldırım

  Ben 21 06 1995 de sigortalı bir işte çalışmaya başladım.25 04 1978 doğumluyum 1996 yılında çalışmadım 1997de tekrar çalışmaya başladım benim sigorta başlangıç tarihi hangi yıl olur 1995 yılında ben 17 yaşında oluyorum.
  Cevap: Başlangıcınız 25.04.1996 kabul edilir. Fakat 19 yaş öncesi primleriniz kabul edilir.

 3. Mustafa

  SSK başlangıcının bagkurdan emekli olurken neden yaş hesabında dikkate alınmıyor bu haksızlık degilmi
  Evet haksızlık Bağkurda başlangıç değil memurlar gibi prim ödeme gün sayıları önemli . Dolayısı ile bağkurdan 56 yaında emekli ounurken ssk dan 50 yaşında emekli olunabiliyor. Bunun için son 3,5 yıl ssk ya prim ödemek daha avantajlı .

 4. kerem

  Merhabalar 17yasindayim ve calisiyorum okumuyorum acaba isverenim beni sigortali yapabilirmi .
  Tabiki sigortalı yapabilir. İşveren sizi sigortasız çalıştıramaz.

 5. yeşim şenyurt

  ben 12.11.1973 doğumluyum. ticaret lisesinde okudum ve 24.10.1990 tarihinden itibaren 2 yıl staj yaptım. bu tarihte sigorta girişi okul tarafından yapıldı. emeklilik için sigortalılık sürem hesaplanırken staj başlangıç tarihi mi esas alınacak (o tarihten sonra 18 yaşımı doldurduğum gün olacak şekilde) yoksa okulu bitirip tüm sigorta kollarına tabi çalışmaya başladığım tarih mi? şu anda 5630 günüm var ama başlangıç tarihi olarak hangisini dikkate alacağımı bilemediğimden ne zaman emekli olacağımı hesaplayamıyorum. yardımcı olursanız sevinirim.
  başlangıç staj sonrası tüm sigorta kollarına tabi olduğun sigortalılıkta geçerli http://www.calismadunyasi.com/ciraklar-mesleki-egitim-gorenler-ve-zorunlu-staj-yapanlarin-sigortaliligi-baslangic-sayilmaz yazıya bir bak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir