memur aile yardımları Çocuk Eş Doğum ve Ölüm Yardımları 2019

2019 yılı devlet memuru sosyal yardımları devlet memurları eş yardımı çocuk yardımları  doğum yardımları  ölüm yardımları aile yardımı ne kadar alır Tüm çocuk yardımları ile çocuk zamlarından vergi istisnası ile sigorta primi istisnası için burayı tıklayınız Devlet memurlarında iki çocuk sınırı kaldırılmıştır.Yardımlar Devlet memuru katsayılarına bağlanmıştır. 01.07.2019-31.12.2019   dönemi için  Devlet Memurları Sosyal Aile  Çocuk Eş Doğum  […]

65 yaş maaşı ne kadar

65 yaş maaşı 2019 Temmuz ayı  için hesaplanmış olup 607,42  TL olmuştur.  Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde engelli olanlar 672,91 TL alacaklar.  2019 Temmuz ayı  katsayıları belirlenmesi ile bilgiler güncellenmiştir . Yaşlı, özürlü ve özürlü yakını aylıkları 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının (4387) memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu […]

evde bakım parası ne kadar 2019

01.07.2019-31.12.2019 memur maaş katsayısı 0,138459 olup bu döneme ait evde bakım parası 1384,59  TL olmuştur. Evde bakım parası memur maaş katsayısına bağlanmıştır. Evde bakım parası almak için kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısının geliri bu kişi sayısına bölünür .Kişi başına düşen gelir net  asgari ücretin 2/3 ünden fazla olmamalıdır. Kişi başına düşen gelir 01.01.2019  31.12.2019 […]

En Yüksek Devlet Memuru Aylığı

En Yüksek Devlet Memuru Aylığı nedir nerelerde kullanılır ? Hesaplama şekli ve yıllara göre miktarları nedir. Hesaplanışı : Aylık katsayı X 9500 şeklindedir. Kullanım yerleri. Tazminat üst sınırı , memur ölüm yardımları ,  bazı tazminatlar  ek ödemeler En yüksek devlet memuru kimdir diye sorulacak olursa başbakanlık müsteşarı olduğunu söylemek gerekir 2019 Yılı Temmuz ayından sonra 9500*0,138459 […]

Engelli yakını aylığı

2019 engelli yakını maaşı 448,61 TL olmuştur. 18 yaşını tamamlamamış engelli olan yakınlarının bakımını üstlenenlerden, geliri, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık tutarın asgari ücretin üçte 1′inden daha az olanlara (609,58TL) , 3240 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımında bulunacak tutarda aylık bağlanacak. 18 yaşını tamamlamamış engelli aylıklarında, engeli yakını da genel sağlık […]

engelli aylığı 2019

Özürlü aylığı 2019 miktarı ve bakıma muhtaç özürlü maaşı  miktarları engelli sakat veya sakatlık maaşı bilgileri katsayılarının belirlenmesi devamında yeniden hesaplanmıştır. 18 yaş üstü için  Tutar 672,91 TL dir . Hesaplama 2019 Temmuz ve Aralık  ayı arası 6 aylık süre için  geçerlidir. Engelli maaşı Torba Kanunla değişmiştir.  18 yaş üstünde olan, başkasının yardımı olmaksızın hayatını […]

kıdem tazminatı tavan tutarları

2019 kıdem tazminatı tavanı memur maaş katsayılarına bağlıdır. Katsayılar açıklanmış olup hesap tablosu aşağıdadır. 01.07.2019-31.12.2019 dönemi için kıdem tazminatı tavanı 6.379,86  TL  olmuştur. Hesaplama aşağıdaki şekildedir. Kıdem tazminatı tavanı ve hesaplaması   memur aylık katsayılarına bağlıdır. Kıdem tazminatı tavanı hesaplaması nasıl olacaktır. Aşağıda açıklama yapılmış olup hesaplama tablo halinde gösterilmiştir. Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır ? Formülü […]

yabancı dil tazminatı ne kadar memur YDS

2019 yabancı dil tazminatı memur maaş katsayılarına göre hesaplanmıştır. 2019  Temmuz  ayından  geçerli olmak üzere  memur maaş katsayısı 0,138459 dir . Yabancı dil bilgisinden kurumlarınca yararlanılan personele bildiği her bir dil için YDS den aldığı puana göre hesaplama yapılacaktır.  kpds A B C D düzeyleri aşağıdakş puanlara tekabül eder KPDS seviyeleri karşılıkları 90 – 100 arası puanlar […]

emekli harcırahı

Emekli olanlar Brüt 1877,14 TL ,  net  1863 TL  yolluk alabilirler . Hesaplama şu şekilde yapılmaktadır. 13558 gösterge rakamı aylık katsayı ile çarpılır. 2019 Temmuz ayından sonra aylık katsayı  0,138459 olarak  belirlenmiştir. Bu rakam dışında başkaca miktar ödenmez. Gösterge rakamı Kararnamede 12105 olmasına rağmen toplu sözleşme ile 2019 yılında 13558 olarak uygulanacaktır 13.558 * 0,138459 […]

memur aylık maaş katsayıları zamları

2019 Temmuz memur  maaş katsayısı 0,138459 taban aylık katsayısı 2,167248,  yan ödeme katsayısı ise 0,043910 olarak açıklanmıştır   Yıl / Ay Aylık Katsayı Yan Ödeme Katsayısı  Taban Aylık Katsayısı 1 Temmuz  2019 0,138459 0,043910 2,167248 2019 Temmuz   maaş katsayıları % 6.01  arttı  . Sözleşme zammı % 5 ,  Enflasyon farkı % 1.01 dir  . Katsayılar güncellenmiştir. Yıllara […]